Adresa našej webovej stránky je: https://www.olinex.sk.

Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Obchodné meno: Olinex, s.r.o.

Sídlo: Nábrežná 865/24, Bardejov

IČO: 44559691

DIČ: 2022738751

Štatutárny orgán: Ľuboš Novotný, konateľ

Vaše osobné údaje spracovávame ako prevádzkovateľ, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadné ďalších sprostredkovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať. Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať elektronicky na e-mail: info@olinex.sk alebo písomnou formou na vyššie uvedenú adresu.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Súbory cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu.

Našu webovú stránku možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať priamo v prehliadači, ktorý používate napríklad Chrome, Firefox, Internet Explorer,Opera a iné.

Spôsob spracovania osobných údajov

Analytika

Pre štatistické a marketingové účely využívame cookies tretích strán (Google). V používaných cookies sú vaše osobné údaje anonymizované.

Doba spracovania osobných údajov

Súhlas na uchovávanie osobných údajov vyprší po jednom roku.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií. Osobné údaje sú chránené primeranými technickými a organizačnými opatreniami, tak aby nedošlo k ich poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, k zneužitiu.

Zabezpečenie vašich osobných údajov u nás:

– Zabezpečeným prístupom do našich počítačov (zabezpečené heslom).
– Zabezpečeným prístupom do našich e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom).
– Zabezpečeným prístupom do fakturačných systémov (zabezpečené menom a heslom).
– Šifrovanou komunikáciou na našom webe (platný certifikát https).

Vaše práva v zmysle ochrany osobných údajov

Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@olinex.sk.

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte právo:

    • Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. V prípade, ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje nespracovávame korektne, alebo ich spracúvame v rozpore s Nariadením, zákonom máte právo nás kontaktovať, príp. kontaktovať dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, statny.dozor@pdp.gov.sk, +421 /2/32 31 32 14.

Zodpovednosť

Naša spoločnosť je zodpovedná za dodržiavanie týchto zásad spracovania a ochrany osobných údajov a je pripravená tento súlad preukázať kompetentným subjektom.